Người quản lý Pamm có trách nhiệm cao


Yêu cầu đầu tiên để trở thành Pamm Manager là họ phải có một số tiền để đầu tư vào quỹ cùng hưởng lợi nhuận và chịu rủi ro cùng nhà đầu tư.

Tài khoản minh bạch và báo cáo real-time


Bạn có thể truy cập thời gian thực để xem báo cáo về hoạt động quản lý PAMM của bạn trong HotForex

Nạp rút và tiền với tính linh hoạt cực cao


Bạn có thể nạp và rút tiền từ tài khoản bất cứ lúc nào  hàng ngày. Không có chi phí.

Được bảo vệ và kiểm soát rủi ro


Bảo vệ quỹ đầu tư của bạn bằng cách thiết lập các mức độ chấp nhận rủi ro tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận.

 

Cơ hội bạn nhận được khi đầu tư vào hệ thống Pamm | HotForex

Với tư cách là nhà đầu tư vào Pamm

 • Bạn cơ hội tái đầu tư vào cùng một tài khoản Pamm
 • Có thông tin liên lạc của người quản lý quỹ
 • Cơ hội phân tán rủi ro bằng cách đầu tư những khoản tiền nhỏ vào nhiều tài khoản khác nhau
 • Quyền chọn rút vốn tự động từ  PAMM được  thực hiện trong My HotForex
 • Được quyền truy cập vào danh sách quản lý các Quỹ đầu tư do trader quản lý để lựa chọn
 • Xem được thống kê tài khoản của Pamm manager bao gồm:  Thông tin số lượng và khối lượng đầu tư của các nhà đầu tư khác vào tài khoản pamm này
 • Cơ hội đầu tư bao nhiêu tùy thích vào tài khoản Pamm, dựa theo mức độ tin tưởng vào các kết quả giao dịch tích cực mà Pamm đó đạt được
 • Xem cân đối tài khoản của Pamm manager  bao gồm cả mức lợi nhuận hiện tại.
 • Bảo đảm vốn đầu tư không bị rút ra bởi người quản lý Pamm. Trader quản lý tài khoản Pamm chỉ được rút một phần vốn của anh ta mà không được sử dụng trong các giao dịch đang ở trạng thái mở.

Đối với tư cách là Trader ( Quản lý Pamm)

 • Đăng ký tài khoản cực nhanh
 • Điều hành Pamm ngay sau khi đăng ký
 • Được thông báo qua email về các yêu cầu đầu tư
 • Hệ thống tự động tính lãi chia của các nhà giao dịch ký quỹ
 • Quản lý kỹ quỹ các khoản đầu tư trong một tài khoản Pamm
 • Điều hành quản lý Pamm và cùng các công cụ marketing online có sẵn
 • Không có giới hạn max các khoản đầu tư
 • Có quyền rút vốn theo định đoạn của Pamm manager

ĐIỀU KHOẢN MỞ TÀI KHOẢN PAMM TẠI HOTFOREX

 • Đòn bẩy cho PAMM là 1:300
 • Nếu bạn đã có Tài khoản Live Trên HotForex, thì tài khoản hiện tại đó không được chuyển thành PAMM. Để Mở tài khoản PAMM HotForex bạn cần Mở tài khoản bổ sung.
 • Vốn nhỏ nhất cho một tài khoản PAMM là 500 USD.
 • Phí hiệu suất hoặc lệ phí quản lý được xử lý theo một yêu cầu email của một quản lý quỹ chỉ khi tất cả các lệnh trên tài khoản Pamm được đóng. Lệ phí thực hiện được tính toán trên cơ sở hàng tháng.
 • Deposit được thực hiện trong vòng 24 giờ.
 • Kết quả giao dịch hàng tháng được cập nhật và cố định; Lệ phí được tính và nộp cho chủ Pamm; Yêu cầu rút tiền được xử lý
 • Tài khoản Pamm được cập nhật thông tin trên website HotForex.
 • Trong trường hợp nhà ký quỹ muốn xóa tài khoản của mình từ dưới một người quản lý các nhà đầu tư sẽ cần phải gửi email tới PAMM@hotforex.com việc loại bỏ sẽ được xác nhận qua email.
 • Các đòn bẩy của tài khoản PAMM có số dư trên $ 100,000 sẽ tự động trở về 1:100.
 • Tài khoản PAMM mà không thêm ít nhất một tài khoản đầu tư PAMM trong vòng 1 tuần sẽ được xoá khỏi danh sách website và Quản lý quỹ phải thông báo cho Deparment PAMM bằng email để pamm@hotforex.com nếu tài khoản đã được tài trợ để lập danh mục tài khoản đã bị gỡ trên trang web công ty.

Tài khoản Pamm | HotForex | Quản lý, ký quỹ đầu tư hiệu quả
5 (100%) 2 votes