Tài khoản VIP – HotForex

Tài khoản VIP HotForex Đây là tài khoản đặc biêt dành cho những khách hàng đầu tư với số tài sản cực lớn từ 20.000$. Các khách hàng VIP sẽ được hưởng hàng loạt các đặc quyền và cố vấn mà chỉ tài khoản này mới có, giúp khách hàng kinh doanh có lợi nhuận và gắn bó lâu dài với HotForex. Các VIP của HotForex có quyền tiếp cận hàng loạt những lợi ích đặc biệt: BA cuộc Tham vấn Riêng kéo dài...