Breaking News: HotForex mở rộng và chuyển giao tài khoản khách hàng

Kính gửi Quý khách hàng! Chúng tôi rất vui mừng được thông báo: Tập Đoàn HF Markets tiếp tục được mở rộng với sự xuất hiện của công ty HF Markets (SV) Ltd - hợp nhất giữa Saint Vincent & Grenadines. Việc mở rộng này cho phép chúng tôi cung cấp tới khách hàng sự linh hoạt trong các Điều kiện Giao dịch và nhiều dịch vụ hơn để đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi xin thôn...

HotForex Breaking News: Thông báo giao dịch trong sự kiện Anh Quốc trưng cầu dân ý Brexit ngày 23/06/2016

[su_box title="HotForx| Thông báo giao dịch trong sự kiện Anh Quốc trưng cầu dân ý" box_color="#d51820" radius="0"] Gửi Quý khách hàng, Chúng tôi muốn thông báo với Quý khách hàng rằng vào thứ 5 ngày 23/6/2016, có 1 sự kiện trưng cầu dân ý  tổ chức ở Anh để xác nhận những mong muốn của người dân Anh trong việc duy trì thành viên tổ chức European. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng sẽ tác độ...