Chia sẻ Robot giao dịch Forex trên MT4 – Expert Advisor

Tìm hiểu về Robot trong giao dịch Forex. Robot trong Forex viết tắt là Expert Advisor ( EA) là chương trình được lập trình cho phép chạy tự động hay bán tự động có khả năng phân tích các chỉ số tài chính có trên thị trường, sau đó đưa ra các quyết định đầu tư tối ưu nhằm mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đặc điểm của Robot trong giao dịch Forex. - Bạn không cần phải biết nhiều kiến thức ch...